دبیرستان متوسطه دوره اول پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

اجرای طرح مدام 26 آذر 97

تصاویری از جلسه دیدار

تصاویر عزاداری و زیارت عاشورا اربیعین 97

انتخابات شورای دانش آموزی و مسابقات والیبال بین کلاسی آبان ماه 98

جشنواره غذای سالم مهر ماه 97

مختصری از گزارش فعالیتهای دبیرستان در مهر 97

آلبوم دانش آموزان پایه نهم

آلبوم دانش آموزان پایه هشتم

آلبوم پایه هشتم

آلبوم دانش آموزان پایه هفتم

آلبوم دانش آموزان پایه هفتم