دبیرستان متوسطه دوره اول پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهاناسلاید1-دبیرستانشعاراسلاید2-دبیرستانمدرسهمدرسه 1مدرسه 2مدرسه 4تابلو1صبح گاهصبح 2صبح3صبح4مسابقات والیبال و تنیس

افتخارات

افتخارات و درستاورد ها

دانش آموزان این واحد آموزشی همه ساله در تمامی عرصه های آموزشی و علمی مسابقات ورزشی و فرهنگی و هنری در سطح منطقه و استان درخشش ویژه ای داشته و رتبه های بالایی را به خود اختصاص می دهند از جمله در سال تحصیلی 95-94 جمعا 112 رتبه اول تا سوم در مسابقات مختلف را کسب نموده اند .

 

 

مقام های ورزشی

 

در مسابقات والیبال و بسکتبال و تنیس روی میز و شطرنج رتبه های برتر شهرستان

  

 

فرهنگی و هنری

 

 در جشنواره های سرود و تاتر و نیز تولید محتوای الکترونیکی فضای مجازی و .... صاحب رتبه های برتر شهرستان و بعضا استان 

 

 

استعداد های درخشان

 

همه ساله تعدادی از دانش آموزان در آزمون ورودی تکمیل ظرفیت دبیرستان های استعداد درخشان موفق به قبولی در آزمون و ثبت نام می شوند .