دبیرستان متوسطه دوره اول پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

برنامه و وظایف اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان

این واحد آموزشی همواره از معاضدت های فکری و توانمندی های والدین دانش آموزان در قالب انجمن

اولیا ومربیان بهره مند می باشد .

 اعضای انجمن اولیا و مربیان:

 آقای دکتر مسعود بخشایی رییس انجمن

آقای داود ملک زاده نایب رییس

آقای دکتر عباس پاکدل رابط

سرکار خانم مهناز عاقلی عضو

آقای دکتر جهانگیر حمیدی - عضو