دبیرستان متوسطه دوره اول پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهاناسلاید1-دبیرستانشعاراسلاید2-دبیرستانمدرسهمدرسه 1مدرسه 2مدرسه 4تابلو1صبح گاهصبح 2صبح3صبح4مسابقات والیبال و تنیس

معرفی سایت دبیرستان

سایت کامپیوتر این واحد آموزشگاهی با تجهیزات و نرم افزارهای بروز در حال حاضر آماده برگزاری کلاس ها و کارگاههای آموزشی برای دانش آموزان عزیز می باشدکه به فراخور هر پایه درسی بصورت جداگانه دانش آموزان می توانند از این سایت استفاده نمایند .

سایت کامپیوتر دبیرستان