دبیرستان متوسطه دوره اول پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهاناسلاید1-دبیرستانشعاراسلاید2-دبیرستانمدرسهمدرسه 1مدرسه 2مدرسه 4تابلو1صبح گاهصبح 2صبح3صبح4مسابقات والیبال و تنیس

اطلاعات تماس

آدرس

اصفهان – میدان استقلال – خیابان دانشگاه صنعتی اصفهان – داخل دانشگاه – نزدیک استخر – دبیرستان دوره اول کمال

شماره تلفن

33912990

33912991

آدرس وب سایت

www.schooliut.ir

آدرس ایمیل

kasan@isfedu.ir