لینک برگشت مبلغ اجرایی نشدن بخشی از خدمات ویژه شهریه سال تحصیلی جاری

 برای ورود و تکمیل اطلاعات نمون برگ برگشت بخشی از خدمات ویژه اجرایی نشده شهریه سال تحصیلی 99-98 وارد لینک زیر شوید

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOt4V46N_jm3wQfjpA10XQODzqfr6CVndGl4GiAvhdRqy8aQ/viewform?usp=sf_link

یادآوری : لطفا از طریق گروه والدین و یا این سایت فقط یک بار تکمیل اطلاعات کافیست. اگر قبلا شرکت کرده اید مجددا اقدام نفرمایید

برگشت بخشی از هزینه سرویس دانش آموزان

برای ورود به فرم درخواست برگشت بخش از هزینه سرویس رفت و آمد دانش آموزان پایه نهم لینک زیر را لمس فرمایید

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc96gZOlcWrFncZwuvBCtx_dSdlUpfvqJqi8BnuuFMnnzGbKQ

/viewform?usp=sf_link

یادآوری بسیار مهم : چنانچه ازطریق اطلاع رسانی واتساپ و ....... اقدام نموده اید لطفاً اقدام مجدد ننمایید همان یک بار کافیست.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برای ورود به فرم درخواست برگشت بخش از هزینه سرویس رفت و آمد دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم لینک زیر را لمس   فرمایید

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Bjwp6yLS2wSHtkhGqJvF4ttQ8OGudVLjwrA8pimQtsIAvQ/viewform?usp=sf_link

 یادآوری بسیار مهم : چنانچه ازطریق اطلاع رسانی واتساپ و ....... اقدام نموده اید لطفاً اقدام مجدد ننمایید همان یک بار کافیست.