برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان نهم

با لطف الهی ، امروز یکشنبه یازدهم خرداد ماه 99 مراسم جشن تکلیف دانش آموزان پایه نهم در صدر جلسه امتحان حضوری درس قرآن برگزار و هدایای آنان تحویل گردید