دبیرستان متوسطه دوره اول پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

پاور پوینت بحث هدایت تحصیلی در جلسه آموزش خانواده

جلسه آموزش خانواده با حضور والدین گرامی روز پنجشنبه مورخ دهم آبان ماه 97 در سالن نمازخانه مدرسه برگزار و در ابتدای جلسه بحث ( فضای مجازی - فرصت ها و تهدیدها ) توسط جناب آقای افکار مطرح و سپس فرایند هدایت تحصیلی توسط مدیر مدرسه با استفاده از پاور پوینت زیر به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت و در پایان مشاور مدرسه پیرامون موضوع،  مطالبی را عنوان نمودند .در این جلسه جناب آقای حاجیان رییس مجتمع آموزشی دانشگاه نیز حضور داشتند .

فایل ضمیمه را دانلود کنید

فایل های ضمیمه :