دبیرستان متوسطه دوره اول پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

جشن آخر سال

فایل های ضمیمه :

درخشش در مسابقات پرسش مهر 19

فایل های ضمیمه :

دعوت برای جلسه آموزش خانواده

فایل های ضمیمه :

اجرای برنامه مدام دوشنبه 26 آذر 97

برای دیدن تصاویر فایل ضمیمه را دانلود فرمایید.

فایل های ضمیمه :

برگزاری مرحله آموزشگاهی آزمون نهج البلاغه

فایل های ضمیمه :

تشکر و قدردانی از والدینی که پیشنهاد ارائه نموده اند

شرکت در آزمون های چالش ببراس

جهت ثبت نام در آزمون های چالش ببراس کلیک کرده و وارد لینک شوید.

جلسه دیدار والدین با دبیران مدرسه و برگزاری مسابقه برای والدین

زمان برگزاری جلسه دیدار والدین با دبیران از 8:30 تا 11:30 روز جمعه 97/9/9

انتخابات شورای دانش آموزی و مسابقات والیبال بین کلاسی آبان ماه 98

جشنواره غذای سالم مهر ماه 97

مشاهده مطالب قدیمی تر...